MTR-s
EEH 005927 Ehitamine
TEL 002496 Elektritööd
EEO 002651 Omanikujärelevalve
FKH 000275 Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine
MATER-s
ME0258-00 Maaparandussüsteemi ehitamine
MO0258-00 Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve