OÜ PROINFRA EHITUS on keskkonnaehituse ja infrastruktuuri objektidel ehitustegevust teostav ja tugiteenuseid pakkuv ettevõte, mis on loodud 2011 aastal. Kuna esindatavas valdkonnas on nõudlus kogemusi ja pädevusi omava tööjõuga ehitusettevõtete järele, kes suudaksid teenindada ehitustööde tellijaid pakkumise etapist lõpliku üleandmiseni, siis on meiepoolne tegevus suunatud selle turuosa täitmisele.

Ehitustegevuse ja tugiteenuste alla on ettevõte määratlenud sellised tegevused nagu: normidekohane ehitustegevus välisvõrkude (s.h. elektri ja sidevõrgud) ning maaparanduse valdkonnas, ehituseelarvete ja pakkumiste koostamine, töödeks vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimine, ehitusprotsesside juhtimisteenuse osutamine, välisvõrkude alane ehitusjärelevalve ning ehitustöödega kaasnev abitegevus.

Lisaks saab ettevõte pakkude teenuseid ja ressursse samas valdkonnas tegutsevatele firmadele kel omal napib vajalikku kompetentsi ja tehnilisi vahendeid. Näiteks torustike paigaldus kinnisel meetodil, metsade ja maade võsast puhastamine, kuivendussüsteemide hooldamine ning rajamine.

Ettevõtte teostab ehitustöid ja pakub teenuseid reeglina omaenda tehnilisi vahendeid kasutades. Vähem soovitakse kasutatakse renditehnikat, mis võib tõsta teostatavate ehitustööde hinda ja pikendada kliendi jaoks reageerimisaega ehitustegevusega alustamisel.

Tellijate paremaks ja komplektsemaks teenindamiseks kaasatakse vajadusel kogemusi ja pädevusi omavaid spetsialiste ning töölisi valdkonna koostööpartnerite seast, olles ise tellijale kvaliteeti garanteeriv ja vastutust võttev organisatsioon kogu ehitus-ja garantiiaegsel perioodil.

PROINFRA EHITUSE tegevus toimub Eesti piires baseerumisega Rapla vallas, Alu alevikus.

Lugupidamisega Proinfra Ehitus OÜ